نسخه آزمایشی
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 11-15-2017
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 11-13-2017
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

اسرار سلوک

 • مدیریت کل
 • 1396/08/21
 • بازدید : 38
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 11-13-2017
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

وحدت یعنی ...

 • مدیریت کل
 • 1396/08/20
 • بازدید : 24
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 11-11-2017
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 11-11-2017
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 11-11-2017
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

چهارم شعبان مسجد محمدیه 87

 • مدیریت کل
 • 1396/08/20
 • بازدید : 254
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 11-11-2017
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

پنجم صفر شهرستان عجب شیر سال 89

 • مدیریت کل
 • 1396/08/20
 • بازدید : 148
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 11-11-2017
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

همایش نیروی انتظامی سال 88

 • مدیریت کل
 • 1396/08/20
 • بازدید : 7
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 11-11-2017
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 11-11-2017
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 11-11-2017
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

محرم 85- مسجد محمدیه اردبیل

 • مدیریت کل
 • 1396/08/20
 • بازدید : 14
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 11-11-2017
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

عید غدیر خم اردبیل سال 89

 • مدیریت کل
 • 1396/08/20
 • بازدید : 16
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 11-11-2017
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 11-11-2017
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

راهی به آسمان

 • مدیریت کل
 • 1396/08/19
 • بازدید : 31
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 11-10-2017
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

معرفت الهی

 • مدیریت کل
 • 1396/08/19
 • بازدید : 28
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 11-10-2017
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 11-10-2017
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

ختم دنیا با تربت کربلا

 • مدیریت کل
 • 1396/08/19
 • بازدید : 26
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 11-10-2017
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

کج فهمی های دینی7

 • مدیریت کل
 • 1396/08/19
 • بازدید : 220
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 11-10-2017
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

کرامت سید

 • مدیریت کل
 • 1396/08/18
 • بازدید : 28
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 11-09-2017
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

جریان مباهله پیامبر

 • مدیریت کل
 • 1396/08/18
 • بازدید : 20
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 11-09-2017
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

وحشتناک ترین بن بست

 • مدیریت کل
 • 1396/08/16
 • بازدید : 24
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 11-07-2017
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

آتش جهنم

 • مدیریت کل
 • 1396/08/16
 • بازدید : 26
هیچ نعمتی برای سرنوشت فرد و جامعه بالاتر از« عالم عامل » نیست و هرکس در این نشأه به جایی رسیده از نفس علمای مهذب به جایی رسیده است
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 11-10-2017
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 11-07-2017
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 11-07-2017
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 11-11-2017
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 11-07-2017
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 11-01-2017
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 11-01-2017
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 11-01-2017
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 10-28-2017
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 10-28-2017
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 11-01-2017
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 10-26-2017
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 10-25-2017
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

دیدار اعضای کمسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی با نماینده ولی فقیه در استان آیت الله سیدحسن عاملی

 • مدیریت کل
 • 1396/08/03
 • بازدید : 50
کمیسیون کشاورزی، منابع طبیعی، آیت الله عاملی
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 10-25-2017
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

دیدار مسئولین و خانوادهای معظم شهدای شهرستان نمین(نیارق) در آستانه برگزاری یادواره شهدای قیام انقلابی با آیت الله عاملی

 • مدیریت کل
 • 1396/08/03
 • بازدید : 51
خانواده شهدا، شهرستان نمین، نیارق، یادواره شهدای قیام انقلابی، آیت الله عاملی
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 10-25-2017
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

دیدار رئیس و کارکنان دانشگاه جامع علمی کاربردی استان اردبیل با نماینده ولی فقیه در استان آیت الله عاملی

 • مدیریت کل
 • 1396/08/03
 • بازدید : 39
دانشگاه جامع علمی کاربردی، آیت الله عاملی، اردبیل
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 10-25-2017
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 10-25-2017
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

دیدار دکتر علی اکبرولایتی مشاور مقام معظم رهبری و دکتر فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد با آیت الله سیدحسن عاملی

 • مدیریت کل
 • 1396/07/30
 • بازدید : 63
دیدار دکتر علی اکبرولایتی و دکتر فرهاد رهبر با آیت الله سیدحسن عاملی
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 10-22-2017
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 10-27-2017
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 10-28-2017
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

دیدار فرماندهان نیروی انتظامی و مرزبانی با نماینده ولی فقیه دراستان

 • مدیریت کل
 • 1396/07/28
 • بازدید : 60
دیدار فرماندهان نیروی انتظامی و مرزبانی با نماینده ولی فقیه دراستان آیت الله سیدحسن عاملی به مناسبت هفته نیروی انتظامی
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 10-20-2017
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

دیدار رئیس سازمان استاندارد کشور با نماینده ولی فقیه در استان آیت الله عاملی

 • مدیریت کل
 • 1396/07/28
 • بازدید : 74
دیدار رئیس سازمان استاندارد کشور با نماینده ولی فقیه در استان آیت الله عاملی
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 10-20-2017
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

دعا (قسمت نوزدهم)

 • مدیریت کل
 • 1396/07/28
 • بازدید : 63
نوزدهمین قسمت از مجموعه ای بسیار نفیس از دست نوشته های حضرت آیت الله سید حسن عاملی با موضوع «دعا و مناجات»
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 10-20-2017
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

دعا (قسمت هجدهم)

 • مدیریت کل
 • 1396/07/28
 • بازدید : 52
هجدهمین قسمت از مجموعه ای بسیار نفیس از دست نوشته های حضرت آیت الله سید حسن عاملی با موضوع «دعا و مناجات»
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 10-20-2017
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

دعا (قسمت هفدهم)

 • مدیریت کل
 • 1396/07/28
 • بازدید : 41
هفدهمین قسمت از مجموعه ای بسیار نفیس از دست نوشته های حضرت آیت الله سید حسن عاملی با موضوع «دعا و مناجات»
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 10-20-2017
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

دعا (قسمت شانزدهم)

 • مدیریت کل
 • 1396/07/28
 • بازدید : 39
شانزدهمین قسمت از مجموعه ای بسیار نفیس از دست نوشته های حضرت آیت الله سید حسن عاملی با موضوع «دعا و مناجات»
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 10-20-2017
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

دعا (قسمت پانزدهم)

 • مدیریت کل
 • 1396/07/28
 • بازدید : 61
پانزدهمین قسمت از مجموعه ای بسیار نفیس از دست نوشته های حضرت آیت الله سید حسن عاملی با موضوع «دعا و مناجات»
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 10-20-2017
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

دعا (قسمت چهاردهم)

 • مدیریت کل
 • 1396/07/28
 • بازدید : 45
چهاردهمین قسمت از مجموعه ای بسیار نفیس از دست نوشته های حضرت آیت الله سید حسن عاملی با موضوع «دعا و مناجات»
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 10-20-2017
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran
پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی
SiteMap