نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف می‌کند.
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 04-11-2018
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

عوامل سوء العاقبه در تحصیل علم

  • مدیریت کل
  • 1396/12/23
  • بازدید : 191
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 03-14-2018
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 04-11-2018
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

صو ت درس اخلاق مورخه بیست وپنجم بهمن1396

  • مدیریت کل
  • 1396/11/26
  • بازدید : 251
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 02-15-2018
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

صو ت درس اخلاق مورخه بیست ویکم آذرماه 1396

  • مدیریت کل
  • 1396/09/23
  • بازدید : 399
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 12-14-2017
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap