نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف می‌کند.

عوامل سوء العاقبه در تحصیل علم

 • مدیریت کل
 • 1396/12/23
 • بازدید : 66
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 03-14-2018
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

صوت جلسه اخلاق مورخه هفدهم اسفندماه 1396

 • مدیریت کل
 • 1396/12/16
 • بازدید : 88
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 03-10-2018
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

صو ت درس اخلاق مورخه بیست وپنجم بهمن1396

 • مدیریت کل
 • 1396/11/26
 • بازدید : 178
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 02-15-2018
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

صو ت درس اخلاق مورخه بیست ویکم آذرماه 1396

 • مدیریت کل
 • 1396/09/23
 • بازدید : 320
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 12-14-2017
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

صوت جلسه اخلاق مورخه هشتم آذرماه 1396

 • مدیریت کل
 • 1396/09/10
 • بازدید : 274
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 12-01-2017
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap