نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف می‌کند.

صوت خطبه نمازجمعه اردبیل مورخه بیست ودوم دی ماه1396

 • مدیریت کل
 • 1396/10/22
 • بازدید : 66
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 01-12-2018
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

صوت خطبه های نمازجمعه اردبیل مورخه پانزدهم دی ماه 1396

 • مدیریت کل
 • 1396/10/15
 • بازدید : 120
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 01-05-2018
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

صوت خطبه های نمازجمعه اردبیل مورخه هشتم دی ماه 1396

 • مدیریت کل
 • 1396/10/08
 • بازدید : 80
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 12-29-2017
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

صوت خطبه های نمازجمعه اردبیل مورخه یکم دی ماه 1396

 • مدیریت کل
 • 1396/10/01
 • بازدید : 106
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 12-23-2017
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

صوت خطبه های نمازجمعه اردبیل مورخه بیست وچهارم آذرماه 1396

 • مدیریت کل
 • 1396/09/24
 • بازدید : 123
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 12-16-2017
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap