نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف می‌کند.

صوت خطبه های نماز جمعه مورخه نوزدهم آبان 1396

 • مدیریت کل
 • 1396/08/20
 • بازدید : 82
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 11-11-2017
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

صوت خطبه های نمازجمعه اردبیل مورخه دوازدهم آبان ماه 1396

 • مدیریت کل
 • 1396/08/13
 • بازدید : 58
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 11-07-2017
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

صوت خطبه های نمازجمعه اردبیل مورخه پنجم آبان ماه 1396

 • مدیریت کل
 • 1396/08/06
 • بازدید : 71
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 10-28-2017
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

صوت خطبه های نمازجمعه اردبیل مورخه بیست وهشتم مهرماه 1396

 • مدیریت کل
 • 1396/07/28
 • بازدید : 65
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 10-28-2017
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

صوت خطبه های نمازجمعه اردبیل مورخه بیست ویکم مهرماه 1396

 • مدیریت کل
 • 1396/07/21
 • بازدید : 230
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 10-13-2017
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran
پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی
SiteMap