نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف می‌کند.

صوت تفسیرشب سی ام ماه مبارک رمضان1396

 • مدیریت کل
 • 1396/04/08
 • بازدید : 350
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 06-29-2017
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

صوت تفسیرشب بیست ونهم ماه مبارک رمضان1396

 • مدیریت کل
 • 1396/04/04
 • بازدید : 352
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 06-25-2017
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

صوت تفسیرشب بیست وهشتم ماه مبارک رمضان1396

 • مدیریت کل
 • 1396/04/03
 • بازدید : 355
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 06-24-2017
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

صوت تفسیرشب بیست وهفتم ماه مبارک رمضان1396

 • مدیریت کل
 • 1396/04/03
 • بازدید : 329
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 06-24-2017
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

صوت تفسیرشب بیست وپنجم ماه مبارک رمضان1396

 • مدیریت کل
 • 1396/03/31
 • بازدید : 358
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 06-21-2017
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap