نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف می‌کند.

 دیدار آیت الله سیدحسن عاملی از حوزه هنری استان اردبیل


_ ما باید به جایی برسیم که در خطاطی نستعلیق در دنیا به مرجعیت برسیم.
_ هنرمندان دغدغه ها و پیشنهادات خود را در عرصه هنر جهت عملیاتی کردن ارائه دهند.
_ باور به قدسیت کار، اولین لازمه کار یک هنرمند است.
_ هنر برای تشخص و درآمد نیست، برای یک سیاست و اقتصاد آرمانی مهمترین مولفه قدرت، فرهنگ است.
_ موسیقی برای انتقال مفاهیم قدسی است که در قالب کلمات میسر نبود.
_ قوی ترین ترکیبات شعری اگر در مسیر هدایت نباشد، به درد نمی خورد.
_ در آیه شریفه "من احیا نفسا فکانما احیا الناس جمیعا" مقصود، احیای معنوی است.
_ مقایسه دولت ها با صنعت و پیشرفت علمی صحیح نیست، فرهنگ فاخر بهترین معیار مقایسه است.
_ یک اثر هنری می تواند دنیا را تحت تاثیر قرار دهد.
_ گاهی یک اثر هنری که هزینه فراوانی هم برای آن می شود خروجی قابل توجهی ندارد.
_ سوژه های مناسبی وجود دارد که باید در قالب هنر ارایه شود.
_ هنرمند باید در پی سعادت جمعی باشد.
_ هنرمند با احساس مردم سر و کار دارد.
_ در ادبیات عرفانی دنیا محتاج ماست و در هر قسمتی هم از ما جلو بیافتند در این باب محال است بتوانند .
_ ای کاش مسئولان ما اهل فرهنگ باشند و دید فرهنگی داشته باشند.
_ قابلیت های هنری استان ما موجب فخر و شرف ماست.


_ ما باید به جایی برسیم که در خطاطی نستعلیق در دنیا به مرجعیت برسیم.
_ هنرمندان دغدغه ها و پیشنهادات خود را در عرصه هنر جهت عملیاتی کردن ارائه دهند.
_ باور به قدسیت کار، اولین لازمه کار یک هنرمند است.
_ هنر برای تشخص و درآمد نیست، برای یک سیاست و اقتصاد آرمانی مهمترین مولفه قدرت، فرهنگ است.
_ موسیقی برای انتقال مفاهیم قدسی است که در قالب کلمات میسر نبود.
_ قوی ترین ترکیبات شعری اگر در مسیر هدایت نباشد، به درد نمی خورد.
_ در آیه شریفه "من احیا نفسا فکانما احیا الناس جمیعا" مقصود، احیای معنوی است.
_ مقایسه دولت ها با صنعت و پیشرفت علمی صحیح نیست، فرهنگ فاخر بهترین معیار مقایسه است.
_ یک اثر هنری می تواند دنیا را تحت تاثیر قرار دهد.
_ گاهی یک اثر هنری که هزینه فراوانی هم برای آن می شود خروجی قابل توجهی ندارد.
_ سوژه های مناسبی وجود دارد که باید در قالب هنر ارایه شود.
_ هنرمند باید در پی سعادت جمعی باشد.
_ هنرمند با احساس مردم سر و کار دارد.
_ در ادبیات عرفانی دنیا محتاج ماست و در هر قسمتی هم از ما جلو بیافتند در این باب محال است بتوانند .
_ ای کاش مسئولان ما اهل فرهنگ باشند و دید فرهنگی داشته باشند.
_ قابلیت های هنری استان ما موجب فخر و شرف ماست.

مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars


_ ما باید به جایی برسیم که در خطاطی نستعلیق در دنیا به مرجعیت برسیم.
_ هنرمندان دغدغه ها و پیشنهادات خود را در عرصه هنر جهت عملیاتی کردن ارائه دهند.
_ باور به قدسیت کار، اولین لازمه کار یک هنرمند است.
_ هنر برای تشخص و درآمد نیست، برای یک سیاست و اقتصاد آرمانی مهمترین مولفه قدرت، فرهنگ است.
_ موسیقی برای انتقال مفاهیم قدسی است که در قالب کلمات میسر نبود.
_ قوی ترین ترکیبات شعری اگر در مسیر هدایت نباشد، به درد نمی خورد.
_ در آیه شریفه "من احیا نفسا فکانما احیا الناس جمیعا" مقصود، احیای معنوی است.
_ مقایسه دولت ها با صنعت و پیشرفت علمی صحیح نیست، فرهنگ فاخر بهترین معیار مقایسه است.
_ یک اثر هنری می تواند دنیا را تحت تاثیر قرار دهد.
_ گاهی یک اثر هنری که هزینه فراوانی هم برای آن می شود خروجی قابل توجهی ندارد.
_ سوژه های مناسبی وجود دارد که باید در قالب هنر ارایه شود.
_ هنرمند باید در پی سعادت جمعی باشد.
_ هنرمند با احساس مردم سر و کار دارد.
_ در ادبیات عرفانی دنیا محتاج ماست و در هر قسمتی هم از ما جلو بیافتند در این باب محال است بتوانند .
_ ای کاش مسئولان ما اهل فرهنگ باشند و دید فرهنگی داشته باشند.
_ قابلیت های هنری استان ما موجب فخر و شرف ماست.

Starts: 04-13-2018
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap