نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف می‌کند.

 بیانیه تجلیل و تقدیر از اقدام بسیار نفیس قهرمان ورزشی استان جناب آقای سعید اکوان پور

بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

بار دیگر خطه فضیلت پرور و حماسه ساز استان خاصه مغان عزیز ما، افتخاری بزرگ و به یاد ماندنی آفرید و برگ بسیار زرینی بر افتخارات خود افزود.
 قهرمان بصیر و فهیم ما جناب آقای سعید اکوان پور با قدرت روحی بزرگ و اراده ای استثنایی چشم بر قهرمانی قطعی و مدال جهانی خود بست تا به رژیم مجعول و اشغالگر قدس عزیز که هفتاد سال خون ریخته و در خون خواری و ظلم و ستم و بیداد گری گوی سبقت را از تمام جنایتکاران ربوده مشروعیت نبخشد.
قهرمانان ورزشی ما که با اباء از رویارویی با ورزشکاران رژیم ناپاک و سفاک و هتاک اسرائیل بحران مشروعیت و غاصبیت این رژیم ناپاک را بر جسته تر می کنند و ارزشهای اصیل انسانی را بر منافع شخصی مقدم می نمایند در زمره بزرگ سرداران دفاع از ارزش های جهانی انقلاب اسلامی هستند و تاریخ پرافتخار کشور و ملت ما آنها را هیچ وقت فراموش نخواهد کرد.
 با این اقدام حماسی و انسانی،  ملت بزرگ ما، سعید عزیز را در رتبه ای بسیار بالاتر از سکوی قهرمانی  می بیند و او را علاوه بر زور بازو و تخصص رزمی ، صاحب اندیشه ای بسیار نورانی و عاطفی و انسانی و حماسی می داند و اینگونه است که قهرمان ما در عرصه قهرمانی به جامعیتی بسیار زیبا دست یافته است .
 این عنوان نفیس قهرمانی براوگواراباد

سید حسن عاملی
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل

بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

بار دیگر خطه فضیلت پرور و حماسه ساز استان خاصه مغان عزیز ما، افتخاری بزرگ و به یاد ماندنی آفرید و برگ بسیار زرینی بر افتخارات خود افزود.
 قهرمان بصیر و فهیم ما جناب آقای سعید اکوان پور با قدرت روحی بزرگ و اراده ای استثنایی چشم بر قهرمانی قطعی و مدال جهانی خود بست تا به رژیم مجعول و اشغالگر قدس عزیز که هفتاد سال خون ریخته و در خون خواری و ظلم و ستم و بیداد گری گوی سبقت را از تمام جنایتکاران ربوده مشروعیت نبخشد.
قهرمانان ورزشی ما که با اباء از رویارویی با ورزشکاران رژیم ناپاک و سفاک و هتاک اسرائیل بحران مشروعیت و غاصبیت این رژیم ناپاک را بر جسته تر می کنند و ارزشهای اصیل انسانی را بر منافع شخصی مقدم می نمایند در زمره بزرگ سرداران دفاع از ارزش های جهانی انقلاب اسلامی هستند و تاریخ پرافتخار کشور و ملت ما آنها را هیچ وقت فراموش نخواهد کرد.
 با این اقدام حماسی و انسانی،  ملت بزرگ ما، سعید عزیز را در رتبه ای بسیار بالاتر از سکوی قهرمانی  می بیند و او را علاوه بر زور بازو و تخصص رزمی ، صاحب اندیشه ای بسیار نورانی و عاطفی و انسانی و حماسی می داند و اینگونه است که قهرمان ما در عرصه قهرمانی به جامعیتی بسیار زیبا دست یافته است .
 این عنوان نفیس قهرمانی براوگواراباد

سید حسن عاملی
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل

مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

بار دیگر خطه فضیلت پرور و حماسه ساز استان خاصه مغان عزیز ما، افتخاری بزرگ و به یاد ماندنی آفرید و برگ بسیار زرینی بر افتخارات خود افزود.
 قهرمان بصیر و فهیم ما جناب آقای سعید اکوان پور با قدرت روحی بزرگ و اراده ای استثنایی چشم بر قهرمانی قطعی و مدال جهانی خود بست تا به رژیم مجعول و اشغالگر قدس عزیز که هفتاد سال خون ریخته و در خون خواری و ظلم و ستم و بیداد گری گوی سبقت را از تمام جنایتکاران ربوده مشروعیت نبخشد.
قهرمانان ورزشی ما که با اباء از رویارویی با ورزشکاران رژیم ناپاک و سفاک و هتاک اسرائیل بحران مشروعیت و غاصبیت این رژیم ناپاک را بر جسته تر می کنند و ارزشهای اصیل انسانی را بر منافع شخصی مقدم می نمایند در زمره بزرگ سرداران دفاع از ارزش های جهانی انقلاب اسلامی هستند و تاریخ پرافتخار کشور و ملت ما آنها را هیچ وقت فراموش نخواهد کرد.
 با این اقدام حماسی و انسانی،  ملت بزرگ ما، سعید عزیز را در رتبه ای بسیار بالاتر از سکوی قهرمانی  می بیند و او را علاوه بر زور بازو و تخصص رزمی ، صاحب اندیشه ای بسیار نورانی و عاطفی و انسانی و حماسی می داند و اینگونه است که قهرمان ما در عرصه قهرمانی به جامعیتی بسیار زیبا دست یافته است .
 این عنوان نفیس قهرمانی براوگواراباد

سید حسن عاملی
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل

Starts: 12-06-2017
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap